Frutas

Mijn getal, kleur en steen

Getal

Misschien omdat ik op de 4e dag geboren ben, heb ik altijd een liefde voor het getal 4 gehad.
De mens heeft vier ledematen: twee armen en twee benen.
Veel voertuigen hebben vier wielen en stoelen en tafels hebben standaard vier poten terwijl de meeste zoogdieren vier poten hebben.
Tijd wordt vaak beschouwd als de vierde dimensie, na lengte, breedte en hoogte.
Het getal 4 is een “heilig” getal dat wordt geassocieerd met het aardse. Er zijn namelijk 4 jaargetijden, 4 windstreken, 4 evangelisten, 4 elementen enz. Het getal 4 symboliseert ook de maagd Maria en is het getal van de aarde en van de vier windstreken. 

De bijbel
In de bijbel vind je het getal terug. Ezechiël zag in een visioen vier wezens. Vanaf vers 5. En vers 10. In die vier wezens zien we een aantal eigenschappen van Jezus maar ook van Christenen. God heeft vier evangelisten gegeven om het beeld van Jezus aan ons door te geven. Mattheüs toont Jezus als leeuw en Marcus toont Jezus als rund (os). Lucas toont Jezus als zoon des mensen en Johannes toont Jezus als zoon van God.
De wezens symboliseren: ‘1. Autoriteit het gezicht van de leeuw (Mattheüs)’. ‘2. Dienstbaarheid en onderworpenheid toont ons het gezicht van de os (Marcus)’. ‘3. Nederigheid wordt ons getoond door Jezus als zoon des mensen (Lukas)’. ‘4. Majesteit toont ons het gezicht van de arend (Johannes)’. Het leeuwengezicht was aan de rechterkant, het gezicht van een os aan de linkerkant, het gezicht van een mens aan de voorkant en het gezicht van een arend aan de achterzijde. De wezens konden naar vier kanten kijken.

Aan alle kanten moeten wij mensen iets weerspiegelen van de heerlijkheid van Jezus. Wij zijn een leeuw, een os, een mens en een arend. De leeuw en de arend zouden ons trots kunnen maken, maar de mens (kwetsbaar) en de os (dienstbaar) houden ons nederig. En zo schept het ons vele mogelijkheden om de grootheid van God uit te stralen in deze wereld. 

In het Enneagram herken ik mijzelf het meest in het getal ‘vier’ welke  karaktertype Romanticus dient uit te drukken.

Kleur
De kleur groen en het getal 4 symboliseren vruchtbaarheid, weelde, hoop, wedergeboorte, gras, bomen, blaadjes, groentes, paprika, avocado, appels, bloemstelen, ja de, hart-chakra en smaragd.

Steen

De Smaragd is een rijke en levendige groene edelsteen. De naam komt van het Griekse woord ‘smaragdos’, en betekent groene juwelen. Smaragd is minder hard in vergelijking met diamanten, saffieren, robijnen. De waarde van de smaragd wordt beoordeeld door kleur, slijpwijze, zuiverheid en karaat. Ook is de groene smaragd levendig, helder en zuiver. Als de steen meer doorzichtig is, is de waarde hoger.
De smaragd edelstenen associeert men ook wel  met de hart-chakra en wordt gezien als de steen van de succesvolle liefde en werden beschouwd als stenen van Venus, Men gelooft dat ze vrede, trouw, vriendschap, loyaliteit en sympathie verzekeren.
De smaragd, de favoriete steen van Cleopatra in het oude Egypte, geloofde men dat het eeuwig leven zou brengen. Deze uitzonderlijke stenen bezitten naar men beweert genezende krachten. Zo kunnen ze de veiligheid in de liefde brengen, waardoor ze voor verlovingsringen en geboortestenen van de maand Mei worden gebruikt.

Bericht auteur: teamcees